Notícia

Convoquen les subvencions per a l'edició de revistes culturals

Del Ministeri de Cultura per a números corresponents al 2024

Foto

El Ministeri de Cultura convoca les subvencions per a l'edició de revistes culturals corresponents a 2024. L'objecte d'aquestes subvencions és el foment i difusió de les revistes culturals espanyoles de projecció nacional i abast comercial reduït que contribueixin a l'enriquiment del patrimoni bibliogràfic espanyol, escrites en qualsevol de les llengües oficials espanyoles. Aquesta convocatòria es destina a l'edició dels números corresponents als anys 2024, segons la periodicitat de cada revista.

 S'entendran que són publicacions pertanyents a l'àmbit de la cultura, amb independència del suport en què s'editin, aquelles dedicades, entre altres, a alguna de les següents matèries:

- Literatura i lingüística.
- Arts plàstiques, arts escèniques, música.
- Disseny, fotografia, creació audiovisual, cinematografia.
- Història, geografia, arquitectura.
- Filosofia, ciències socials, jurídiques i polítiques i crítica de la cultura.

Les revistes objecte de subvenció hauran de complir els següents requisits quan s'editin en paper:

a) Ser publicacions periòdiques, amb una tirada mínima de 700 i màxima de 15.000, editades en sèrie contínua amb un mateix títol, a intervals regulars o irregulars, de manera que els exemplars de la sèrie portin una numeració consecutiva i estiguin datats, amb un preu de venda al públic marcat.
b) Tenir una periodicitat màxima mensual i una mínima anual En el cas de revistes que s'editin a intervals irregulars, el període entre un número i un altre haurà d'estar comprès entre un i sis mesos. S'acceptarà l'existència de números dobles i triples.

Les editorials de revistes que es publiquin simultàniament en format paper i en format digital presentaran una sol·licitud conjunta. En tal cas, es podran incloure com a despeses subvencionables els relacionats amb tots dos formats. Amb càrrec a aquesta convocatòria no es podrà finançar més del 50% del cost de publicació de la revista, entenent-se per tal la suma dels costos que suposi per a l'entitat l'edició o producció, distribució i comercialització de la revista. 

Termini de presentació: 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Cercar publicacióDestacats


giny

giny

giny

© Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), 1980-2024

Avís legal

Contacte