Notícia

Convoquen les Subvencions per a l'edició de revistes culturals

Es pot finançar fins al 50% del cost de publicació

Foto

Es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de l'edició d'aquelles revistes del sector cultural que contribueixin a l'enriquiment del patrimoni bibliogràfic espanyol, escrites en castellà o en alguna de les llengües de l'Estat. 

Podran sol·licitar aquestes subvencions les empreses (persones jurídiques i autònoms) i institucions sense fins de lucre que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de revistes culturals. 

Amb càrrec a aquesta convocatòria no es podrà finançar més del 50% del cost de publicació de la revista, entenent-se per tal la suma dels costos que suposi per a l'entitat l'edició o producció, distribució i comercialització de la revista. El 50% restant necessàriament haurà de finançar amb càrrec a els fons propis de l'editorial o mitjançant altres ajudes públiques o privades.

Termini de presentació: Quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació al BOE d'aquest extracte.

Cercar publicacióPublicitat


Candel 2016Destacats


giny

giny

© Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), 1980-2020

Avís legal

Contacte