Notícia

La Fundació Catalana de la Premsa Comarcal (FCPC) signa un conveni amb la Universitat Jaume I, de Castelló

Foto
 La universitat Jaume I desenvoluparà el projecte d'investigació “El públic jove front la premsa comarcal i local: diagnòstic i propostes d'actuació”
 A Catalunya, segons dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura corresponents d’ agost de 2009, de les 6 hores i 26 minuts que els joves entre 14 i 25 anys dediquen al consum de mitjans cada dia, únicament 13 minuts es dediquen a la lectura de diaris i 4 minuts al consum de revistes. A més, el 71% de les persones d’aquest col—lectiu reconeixen que no consumeixen periòdics d’informació general.
Aquest allunyament constitueix un dels factors que contribueix, decisivament, a la crisi que
afecta al model de negoci clàssic tant de la premsa escrita, en general, com de la premsa
comarcal i local, en particular. Però, també planteja un seriós problema de futur per al sector, ja que afecta al relleu generacional del lectors.
Partint de la constatació d’aquesta problemàtica i de la seva transcendència per al sector dels
mitjans escrits, la recerca “El públic jove front a la premsa comarcal i local: diagnòstic i
propostes d'actuació”, s’ocuparà d’estudiar la relació entre el públic jove i la premsa comarcal i local a Catalunya.
La recerca que durà a terme la Jaume I planteja un anàlisi de dos aspectes bàsics. Per una
banda, dels motius que expliquen el distanciament dels joves del consum de premsa escrita. I, per l’altra, de les possibles solucions i accions que poden ajudar a resoldre aquest problema.
Els objectius d'aquesta recerca passen per detectar els punts forts i febles de la premsa comarcal sota la perspectiva del públic jove i descobrir els aspectes que l'interessa en relació al seu consum informatiu.
També vol identificar les raons per les quals els joves, d'entre 14 a 25 anys, presenten unes xifres tant baixes de consum de premsa comarcal i local en paper i de pagament a la vegada que ofereix propostes d'actuació concretes als editors d'aquest tipus de premsa per atraure'ls i
recuperar-los com a lectors de les seves publicacions.
giny

Cercar publicacióPublicitat


Candel 2016Destacats


giny

giny

© Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), 1980-2023

Avís legal

Contacte