Notícia

Presentació del Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal

Foto
Elaborat per experts del sector, avarca el període 2004-2009 i és fruit d’una investigació de més d’1 any i mig.
Celestino Manzano de Marketing Media Europe i Enric Yarza de Media Hotline.
Foto: Premsa Comarcal /ACPC

El Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal és un dels estudis més rigorosos i exigents que s’han dut a terme sobre el sector de la premsa comarcal d’informació general i amb difusió de pagament existent a Catalunya. Elaborat per experts del sector, avarca el període que va des del 2004 fins el 2009, i és fruit d’una investigació de més d’1 any i mig. El llibre, de 160 pàgines, conté un centenar de quadres de dades.

L’obra, encarregada per la Fundació Catalana de la Premsa Comarcal, i elaborat per la consultora Marketing Media Europe, amb la col·laboració de Media Hotline i la Universitat Pompeu Fabra, inclou dades del volum d’ingressos per publicitat, xifres de vendes, marges de benefici, indicadors de consum, costos per lloc de treball, rendiments per exemplar venut i altres ràtios d’interès.

L’estudi, que vol buscar solucions per a sobreviure a l’actual conjuntura de pèrdua d’ingressos publicitaris, reducció de despeses i d’ajuts públics,  resultarà d’utilitat per a tots els editors, principalment com a suport de la seva gestió. També per als professionals que treballen en el sector educatiu, entitats públiques i privades i publicitaris.

El Llibre Blanc de la Premsa Comarcal, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de La Caixa, posa de manifest la importància de la premsa comarcal i local a Catalunya i destaca el seu lideratge per davant de les grans capçaleres generalistes. La Premsa Comarcal i Local va incrementar els seus lectors en un 15% l’any 2009, fins arribar als 875.000 a finals d’any.

Pel que fa als ingressos publicitaris, van contraure’s degut a la forta caiguda de la inversió publicitària. En aquest sentit, el llibre destaca l’any 2007 com a millor any, amb resultats que s’aproximen als 100 milions d’euros d’ingressos. L’arribada de la crisi ha posat a prova les estructures del sector, provocant, entre 2008 i 2009, una contracció en els ingressos, que han situat la xifra de negoci a nivells inferiors als de l’any 2004.

Malgrat l’impacte negatiu de la crisi sobre el sector, la premsa comarcal presenta retalls menors que el sector de la premsa en general i que la resta de mitjans impresos, tant en els ingressos totals com en els ingressos per publicitat. Aquesta situació es deu, principalment, a la forta penetració de la premsa comarcal i local catalana al territori, el qual li permet una proximitat al lector que li atorga estabilitat i equilibri. En segon lloc, també es deu a l’existència d’un mercat de més de 88.000 anunciants, el 97% dels quals ho són directes, i que mantenen la seva confiança en la premsa comarcal com a suport publicitari “més eficaç” per planificar la seva comunicació i les seves promocions.

Segons el llibre, els canvis en els hàbits de lectura i de compra de la premsa; la forta penetració de la premsa gratuïta; i l’aparició de la premsa online són els factors que comporten aquesta caiguda dels ingressos i dels marges d’explotació dels editors. A la sortida de la crisi, aquests hauran de fer front a la recuperació d’aquests marges.

La solució de futur, recollida en el llibre, proposa que els editors treballin junts, iniciant accions de defensa i  promoció conjunta del sector, a través de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal i Local. El treball d’aquesta entitat, orientat a promoure la comercialització publicitària, donar suport als editors en matèria d’investigació, formació i promoció de la Premsa Comarcal ha de servir perquè aquestes publicacions guanyin notorietat en el mercat, millorin els seus ingressos i es consolidin com una alternativa als mitjans de comunicació generalistes, desconeixedors dels valors i la potencialitat de l premsa comarcal com a mitjà informatiu i com a suport publicitari.
giny

Cercar publicacióPublicitat


Candel 2016Destacats


giny

giny

© Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), 1980-2022

Avís legal

Contacte